Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Vang

Thôn Hòa Tây, TT. Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Hotline: 0965041212
Phone: 0543850115
Fax:0543986035
Email: bvpvang@thuathienhue.gov.vn
Website: http://bvpvang.thuathienhue.gov.vn/

Từ khóa