Song long bổ tinh đơn hoàn cứng

Số đăng ký: VND-0568-01
Dạng bào chế: hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g
Công ty đăng ký: Cơ sở Song Long
Thành phần:
  • Hà thủ ô đỏ
  • tắc hè
  • ích trí nhân
  • kim anh tử
  • đỗ trọng
  • dâm dương hoắc
  • ba kích
  • thục địa
  • kỉ tử
  • Từ khóa