Rohto Alguard thuốc nhỏ mắt

Số đăng ký: VNB-1050-01
Dạng bào chế: thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam
Thành phần:
  • tetrhydrozolin
  • Dikali glycyrrhozinat
  • Clopheniramin