Vương thảo thấp khớp hoàn haòn cứng

Số đăng ký: VNB-2438-04
Dạng bào chế: haòn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 10gói x 5g
Công ty đăng ký: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204
Thành phần:
  • Tục đoạn
  • phòng phong
  • hy thiêm
  • độc hoạt
  • tần giao
  • bạch thược
  • ngưu tất
  • thiên niên kiện....
  • Đăng ký nhận tin