Eftisovol-4mg/5ml

Số đăng ký: VNB-0016-02
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: lọ 30ml Eli x ir
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
Thành phần:
  • Bromhexin
  • Liều lượng:
    Ngưới lớn & trẻ > 10 tuổi: 10mL/lần. Trẻ 5-10 tuổi: 5mL/lần. Trẻ 2-5 tuổi: 2,5mL/lần. Trẻ < 2tuổi: 1,25mL/lần. Dùng 3 lần/ngày

    Giải pháp di động

    Không tìm thấy Feed