Sodium chloride-0,9% dd tiêm truyền TM

Số đăng ký: VNB-3661-05
Dạng bào chế: dd tiêm truyền TM
Quy cách đóng gói: Chai LDPE 200ml
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Otsuka OPV
Thành phần:
  • Natri clorid