Hexabrix 320-320mg/ml Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-7904-03
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 chai 50 ml
Công ty đăng ký: Hyphens Marketing & Technical Service Pte. Ltd.
Thành phần:
  • Meglumine ioxaglate: 393mg/ml
  • Sodium ioxaglate: 196mg
  • Sodium calcium edetate: 0.1mg
  • Chỉ định:
    Thuốc cản quang tan trong nước dùng trong soi, chụp đường tiêu hóa, thận, tĩnh mạch.
    Liều lượng:
    Theo chỉ dẫn của bác sỹ.