Alfa Preastig Viên nang mềm

Số đăng ký: VN-2091-06
Dạng bào chế: Nhũ tương nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 32 ống x 0,4ml
Công ty đăng ký:
Thành phần:
  • Cyclosporine