Colitis Viên bao phim tan trong ruột

Số đăng ký: VD-4629-08
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA
Thành phần:
  • Nha đảm tử
  • Berberin clorid
  • Cao mộc hương
  • Cao tỏi
  • Cát căn