Kiện phế thủy Thuốc nước uống

Số đăng ký: V396-H12-06
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội
Thành phần:
  • Mạch môn
  • Bách bộ
  • Cảm thảo
  • Cát cánh
  • Trần bì
  • Tỳ bà diệp
  • Ma hoàng
  • Bán hạ