Xiro ho xuyên bối hạnh nhân Sirô

Số đăng ký: V602-H12-10
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Chai
Công ty đăng ký: Cơ sở Hạnh Hoà
Thành phần:
  • Ma hoàng
  • Bán hạ
  • cam thảo
  • Thiên môn đông
  • Tri mẫu
  • A giao
  • Xuyên bối mẫu
  • Khổ hạnh nhân
  • Tang diệp