Amigold Injection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

Số đăng ký: VN-5467-08
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml
Công ty đăng ký: Choongwae Pharma Corporation
Thành phần:
 • L-Isoleucine
 • L-Lysine acetat
 • L-Methionine
 • L-Phenyllalanine
 • L-Threonine
 • L-Tryptophan
 • L-Leucine
 • L-Valine
 • L-alanine
 • L-Arginine
 • L-Aspartic acid
 • L-Glutamic acid
 • L-Histidine
 • L-Proline