Calcium Stada Vitamin D Hỗn dịch uống

Số đăng ký: VD-2227-06
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 150ml
Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
Thành phần:
  • Tricalcium phosphate
  • Vitamin D3