0,9% Sodium Chloride-0,9% chai 500ml Dung dịch tiêm truyền

Số đăng ký: VN-2595-07
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml
Công ty đăng ký: Khác
Thành phần:
  • Sodium chloride: 0.9%
  • Chỉ định:
    - Tái lập cân bằng ion bằng dung dịch thay thế huyết thanh đẳng trương.
    - Trị mất nước ngoài tế bào.
    - Làm chất dẫn để truyền thuốc vào cơ thể. Các trường hợp mất máu, mất nước và thiếu Natri.