Lincomycin Dung dịch tiêm I.M 600mg Lincomycin/ống

Số đăng ký: VN-4782-07
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm I.M 600mg Lincomycin/ống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Công ty đăng ký: Khác
Thành phần:
  • Lincomycin hydrochloride