Peptimedi Viên nén bao phim

Số đăng ký: VN-4922-07
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Flamingo Pharmaceuticals Ltd.
Thành phần:
  • Amoxicilline trihydrate
  • Clavulanate potassium