Quintol Viên ngậm

Số đăng ký: VD-5848-08
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Vỉ 15 gói x 8 viên
Công ty đăng ký:
Thành phần:
  • Menthol
  • Eucalyptol
  • Thymol
  • Long não
  • Terpin hydra