Nisidol-20mg/2ml Dung dịch tiêm

Số đăng ký: 6722/QLD-KD
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: H 10ống
Công ty đăng ký:
Thành phần:
  • Nefopam: 20mg/2ml