Tottri Viên hoàn cứng

Số đăng ký: V1146-H12-10
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 10 túi x 5 gam
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
Thành phần:
  • Đảng sâm, Trần bì
  • Hoàng kỳ, Thăng ma
  • Sài hồ, Đương quy
  • Cam thảo, Bạch truật
  • Liên nhục, ý dĩ