Rhoto antibacterial Thuốc nhỏ mắt

Số đăng ký: VD-12083-10
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam
Thành phần:
  • sodium sulfamethoxazole: 400mg
  • aminocaproic acid: 200mg
  • dipotassium Glycyrrhizinate: 10mg
  • chlorpheniramin maleat: 2mg