Flovanis-500mg Dung dịch truyền

Số đăng ký: VN-11219-10
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Công ty đăng ký: Opsonin Pharma., Ltd
Thành phần:
  • Levofloxacin: 500mg/100ml