Nimotop I.V-10mg/50ml Dung dịch tiêm truyền

Số đăng ký: VN-10760-10
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Công ty đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd.
Thành phần:
  • Nimodipine: 10mg/50ml