Kim mâu-0,5g Viên nang

Số đăng ký: V1649-H12-10
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần thương mại Hà Lan
Thành phần:
 • Ba Kích
 • Câu kỷ tử
 • Chử thực tử
 • Đỗ trọng
 • Ngũ vị tử
 • Ngưu tất
 • Nhục thung dung
 • Phục thần
 • Sơn dược
 • Sơn thù
 • Tiểu hồi
 • Tục đoạn
 • Viễn chí