Nolvadex-10mg Viên nén bao

Số đăng ký: VN-13483-11
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.
Thành phần:
  • Tamoxifen citrate: 10mg