Galvus Viên nén

Số đăng ký: VN1-444-11
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Công ty đăng ký: Novartis Pharma AG
Thành phần:
  • Vildagliptin