Tibidine Viên nang cứng

Số đăng ký: VD-17641-12
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Thành phần:
  • Cao đặc câu đằng
  • Cao đặc hạ khô thảo
  • Cao đặc mao căn
  • Cao đặc linh chi
  • Cao đặc ích mẫu
  • Từ khóa