Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị

83, Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị, Quảng Trị
Hotline: 0965331313
Phone:
Fax:
Email:
Website: http://quangtrihospital.vn