Sở Y Tế Tỉnh Vĩnh Phúc

Số 12, Hai Bà Trưng, Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
Hotline: 0965071010
Phone: 02113862562
Fax:02113843169
Email: soyt@vinhphuc.gov.vn
Website: http://soyt.vinhphuc.gov.vn