Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Như Thanh

Khu Phố 3, TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966251212
Phone:
Fax:
Email:
Website: