Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Kim Thành

TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, Hải Dương
Hotline: 0964811616
Phone: 03203720115
Fax:03203720271
Email: kimthanhhospital@gmail.com
Website: http://www.benhvienkimthanh.com/