Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam

01, Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam, Quảng Nam
Hotline: 0964091919
Phone: 05103851429
Fax:
Email: bvdkquangnam@gmail.com
Website: http://bvdkquangnam.vn/