Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hòa

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên, Phú Yên
Hotline: 0963151414
Phone:
Fax:
Email:
Website: