Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Lai Châu

P. Đoàn Kết, TX. Lai Châu, Lai Châu, Lai Châu
Hotline: 0964681515
Phone: 02313875369
Fax:
Email:
Website: