Trung Tâm Y Tế Quận Dương Kinh

355, Đường Phương Lung, Trần Hưng Đạo, Kinh Dương, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Hotline: 0967751515
Phone: 0313634025
Fax:
Email:
Website:

Từ khóa