Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bảo Lâm

TT. Pác Mi Ầu, Bảo Lâm, Cao Bằng, Cao Bằng
Hotline: 0965411818
Phone: 0263885141
Fax:
Email:
Website: