Ketoconazol-2% kem bôi da

Số đăng ký: VNB-2342-04
Dạng bào chế: kem bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1tuýp x 5gam
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Thành phần:
 • Ketoconazol: 100mg
 • Xem thêm: Ketoconazol-2% kem bôi da

  Coldagen Viên nén dài

  Số đăng ký: VD-7358-09
  Dạng bào chế: Viên nén dài
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh Meyer - BPC
  Thành phần:
 • Paracetamol: 400mg
 • Dextropropoxyphen HCl: 30mg
 • Xem thêm: Coldagen Viên nén dài

  Aspirin 81mg Viên bao phim tan trong ruột

  Số đăng ký: VD-7109-09
  Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
  Quy cách đóng gói: Chai 500 viên
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh Meyer - BPC
  Thành phần:
 • Aspirin: 81mg
 • Xem thêm: Aspirin 81mg Viên bao phim tan trong ruột

  Newtop 100-100mg Viên nang

  Số đăng ký: VN-1705-06
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân
  Thành phần:
 • Cefixime
 • Xem thêm: Newtop 100-100mg Viên nang

  Newtock-20 mcg Viên nén

  Số đăng ký: VN-7568-03
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Korea United Pharm. Inc.
  Thành phần:
 • Formoterol
 • Xem thêm: Newtock-20 mcg Viên nén

  Liver Gold-F soft capsule Viên nang mềm

  Số đăng ký: VN-7915-09
  Dạng bào chế: Viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Daewoong Pharm Co., Ltd
  Thành phần:
 • Cao Cardus marianus: 100mg
 • Thiamin HCl: 4mg
 • Riboflavin: 4mg
 • Pyridoxin HCl: 4mg
 • Niacinamid: 12mg
 • Calcium pantothenate: 8mg
 • Cyanocobalamin: 1.2mcg 84813>pregnancy.jpg> knife-fork.gif>
 • Xem thêm: Liver Gold-F soft capsule Viên nang mềm

  Fucavina Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-17813-12
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armephaco
  Thành phần:
 • Mebendazol: 150mg
 • Ceftrimini-200mg Viên nang

  Số đăng ký: VN-1237-06
  Dạng bào chế: Bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1g + 1 ống nước pha tiêm 10ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Duy Tân
  Thành phần:
 • Ceftriaxone Sodium
 • Xem thêm: Ceftrimini-200mg Viên nang

  Ormyco 120mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-13861-11
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Chai 60 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
  Thành phần:
 • Fexofenadin HCl: 120mg
 • Xem thêm: Ormyco 120mg Viên nén bao phim

  Rovas 1.5MIU Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-6683-09
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
  Thành phần:
 • Spiramycin: 1,5MIU
 • Xem thêm: Rovas 1.5MIU Viên nén bao phim

  Ormagat 500mg Viên sủi

  Số đăng ký: VD-12921-10
  Dạng bào chế: Viên sủi
  Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
  Thành phần:
 • Glucosamin sulfat 500mg
 • Xem thêm: Ormagat 500mg Viên sủi

  Kim tiền thảo Viên bao đường

  Số đăng ký: V1584-H12-10
  Dạng bào chế: Viên bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Tân Á
  Thành phần:
 • Cao kim tiền thảo: 120mg
 • Comyrtol Viên nang mềm

  Số đăng ký: VN-13520-11
  Dạng bào chế: Viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: BRN science Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Myrtol: 120mg
 • Adriamycin CS-2mg/ml Dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VN-1950-06
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 25ml
  Công ty đăng ký: Pfizer
  Thành phần:
 • Doxorubicine Hydrochloride: 2mg/ml
 • Xem thêm: Adriamycin CS-2mg/ml Dung dịch tiêm

  Dầu mù u dầu bôi ngoài da

  Số đăng ký: VNA-1654-04
  Dạng bào chế: dầu bôi ngoài da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược và vật tư y tế Cà Mau
  Thành phần:
 • Dầu mù u
 • Menthol
 • Mỡ trăn
 • Xem thêm: Dầu mù u dầu bôi ngoài da

  Rượu thuốc sâm lộc nhung tinh tắc kè rượu thuốc

  Số đăng ký: VND-0348-00
  Dạng bào chế: rượu thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 330 ml
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc y học dân tộc Hồng Thái
  Thành phần:
 • Lộc nhung
 • tắc kè
 • hải mã
 • nhân sâm
 • đương quy
 • xuyên khung
 • thục địa
 • đỗ trọng
 • ba kích
 • phòng phong
 • long nhãn
 • hà thủ ô đỏ ...
 • Xem thêm: Rượu thuốc sâm lộc nhung tinh tắc kè rượu thuốc

  Nevitrio Viên nén

  Số đăng ký: VN-9998-05
  Dạng bào chế: Bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bích Châu
  Thành phần:
 • Ceftazidime: 1g
 • Xem thêm: Nevitrio Viên nén

  PediaTussin Si rô

  Số đăng ký:
  Dạng bào chế: Si rô
  Quy cách đóng gói: Chai 118 mL
  Công ty đăng ký: Khác
  Thành phần:
 • Dextromethorphan HBr: 7.5mg
 • Pseudoephedrine HCl: 15mg
 • Xem thêm: PediaTussin Si rô

  Cefaclorvid-250mg Viên nang

  Lucikvin-250mg viên nén bao phim

  Số đăng ký: VNA-4969-02
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
  Thành phần:
 • Meclofenoxat
 • Xem thêm: Lucikvin-250mg viên nén bao phim

  Cloramphenicol-250mg viên nén bao đường

  Số đăng ký: VNA-4935-02
  Dạng bào chế: viên nén bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
  Thành phần:
 • Cloramphenicol
 • Xem thêm: Cloramphenicol-250mg viên nén bao đường

  Cefaperos-6 g/37.5 g Bột pha si rô

  Số đăng ký:
  Dạng bào chế: Bột pha si rô
  Quy cách đóng gói: 60 mL
  Công ty đăng ký: Bristol Myers Squibb
  Thành phần:
 • Cefatrizine
 • Xem thêm: Cefaperos-6 g/37.5 g Bột pha si rô

  Kiromin-40mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-6597-02
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Growena Impex Company
  Thành phần:
 • Cao Ginkgo biloba: 40mg
 • Xem thêm: Kiromin-40mg Viên nén

  Erythrocin-250mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-6106-02
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Abbott
  Thành phần:
 • Erythromycin
 • Xem thêm: Erythrocin-250mg Viên nén bao phim

  Pydrocef 500mg Viên nang

  Số đăng ký: VD-7720-09
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco
  Thành phần:
 • Cefadroxil
 • Xem thêm: Pydrocef 500mg Viên nang

  Đăng ký nhận tin