Ich mẫu viên nang

Số đăng ký: VNA-4671-02
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty đầu tư Miền Đông (XNDP30)
Thành phần:
  • Cao đặc ích mẫu
  • Cao đặc Hương phụ
  • Cao đặc Ngải cứu
  • Chỉ định:
    Điều kinh, bổ huyết, đau bụng kinh