Trung Tâm Y Tế A Lưới

TT. A Lưới, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Xem thêm: Trung Tâm Y Tế A Lưới

Bệnh Viện Mắt Huế

Khu Quy Hoạch 7 Vỹ Dạ, Vỹ Dạ, TP. Huế, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Xem thêm: Bệnh Viện Mắt Huế

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng

93, Đặng Huy Trứ, TP. Huế, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng

Bệnh Viện Nam Đông

TT. Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Xem thêm: Bệnh Viện Nam Đông

Bệnh Viện Phú Lộc

Đường Từ Dũ, TT. Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Xem thêm: Bệnh Viện Phú Lộc

Bệnh Viện Hương Trà

01, Trần Đăng Khoa, P. Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Xem thêm: Bệnh Viện Hương Trà