Bệnh Viện Đa Khoa Phù Ninh

Khu 12, Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ, Phú Thọ
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Phù Ninh

Sở Y Tế Tỉnh Phú Thọ

Đường Trần Phú, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Phú Thọ

ệnh Viện Tâm Thần Phú Thọ

Số 68, Đường Cao Bang, Âu Cơ, TX. Phú Thọ, Phú Thọ, Phú Thọ
Xem thêm: ệnh Viện Tâm Thần Phú Thọ

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

Số 10, Đường Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

Đăng ký nhận tin