Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Hải Phòng

148, Nguyễn Đức Cảnh, Cát Đài, Lê Chân, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Hải Phòng

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng

Khu I, Vạn Bún, Vạn Hương, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng

Bệnh Viện Kiến An

15, Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Kiến An

Bệnh Viện Đa Khoa Cát Bà

Số 123, Đường Hà Sen, Tổ 5, Khu I, TT. Cát Bà, Cát Hải, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Cát Bà

Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 1

216, Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 1