Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bình Lục

TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Hà Nam
Hotline: 0964921717
Phone: 03513860044
Fax:
Email:
Website: