Sở Y Tế Tỉnh Cao Bằng

Số 031, Phố Hiến Giang, Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng, Cao Bằng
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Cao Bằng

Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc NinhBệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc Ninh

Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Cao Bằng
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc NinhBệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc Ninh