Rượu thuốc phong tê thấp A rượu thuốc

Số đăng ký: VNB-1341-04
Dạng bào chế: rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 650ml
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam
Thành phần:
  • Thổ Phục linh
  • cẩu tích
  • huyết giác
  • hy thiêm
  • thiên niên kiện
  • quế chi
  • ngũ gia bì