Erymekophar-250mg Thuốc bột uống

Số đăng ký: VD-5565-08
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2,5g
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Thành phần:
  • Erythromycin