Pentaglobin Dung dịch

Số đăng ký: 269/QLD-KD
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Kiện 10 chai 50ml
Công ty đăng ký: Khác
Thành phần:
  • Immunoglobulin IgM
  • IgA
  • IgG