Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền - Bộ Công An

278, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967771616
Phone: 06945247 - 06945224
Fax:
Email: benhvienyhctbca@gmail.com
Website: http://demo10.tatthanh.vhttp://demo10.tatthanh.vn/tnd/benh-vien-y-hoc-co-truyen-bo-cong-an.htmn