Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Phú Thọ

Đường Trần Phú, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ
Hotline: 0964661414
Phone: 02103845180
Fax:
Email:
Website: