Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Tổ 27, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Hòa Bình, Hoà Bình
Hotline: 0967311515
Phone: 02383896546
Fax:
Email: cnttbvhb@gmail.com
Website: http://hoabinhhospital.org.vn/