Calcinol Syrup F Siro

Số đăng ký: VN-5720-08
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Chai 60ml
Công ty đăng ký: Raptakos, Brett & Co., Ltd.
Thành phần:
  • Calcium lactobionate
  • Calcium Gluconate
  • Vitamin A baby-suck.jpg> knife-fork.gif>
  • Vitamin C knife-fork.gif>
  • Vitamin B12
  • Vitamin D3