Amecold Multi-Symptom Relief Siro

Số đăng ký: VD-17480-12
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPV
Thành phần:
  • Acetaminophen
  • Phenylephrin HCl
  • Dextromethorphan HBr
  • Clorpheniramin maleat